ဧရာ၀တီ

Ygn News

Eleven Daily News

The Voice - Political News

The Voice News (Local)

Voice of America

ဧရာ၀တီ

DVB | DVB

RFA ျမန္မာဌာန

BBCBurmese.com | ပင်မစာမျက်နှာ

တစ္ျခမ္းတည္းရိွတဲ့အိမ္

| |


ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံရိွ ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ အေတာ္ထူးဆန္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုရြာရိွ လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ စိတ္သေဘာမတိုက္ဆိုင္သည့္အတြက္ ကြာရွင္းၾကရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ တရားရံုးစရိတ္ ႀကီးလြန္းေသာေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးပိုင္ အိမ္ေလးကိုပါ တစ္၀က္စီခြဲယူရန္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ေတြ႕ရသည့္ အိမ္တစ္ျခမ္းသာလွ်င္ နဂိုေျမေနရာတြင္ ဆက္လက္ က်န္ရိွေနခဲ့သည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူ ပိုင္ဆိုင္ရာ က်န္အိမ္တစ္ျခမ္းကိုမူ အျခားတစ္ေနရာသို ဆြဲယူသြားၿပီျဖစ္သည္။ ကဲ ယံုလိုက္ပါကြာ .......

1 Comments:

Anonymous said...

ေၾကကြဲ စရာ...